ติดต่อ

ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ส่งข้อสอบถามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะได้ที่สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮาโกดาเตะ กรุณาแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ คำตอบที่ท่านได้รับจะเป็นภาษาอังกฤษ เราจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะวันธรรมดาโดยเว้นวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันสิ้นปีและวันหยุดช่วงปีใหม่

ช่องที่มีเครื่องหมาย * นั้นต้องระบุ กรุณาระบุให้ครบ

Inquiry (English ONLY)

Limited to 1000 characters

Name
Gender
Age
Country / Town of residence

Country

Town

Email Address

แตะ (คลิก) ที่ปุ่มส่งในหน้าถัดไปเพื่อส่งข้อสอบถามของท่าน เมื่อส่งแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับถึงท่านโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ได้รับมัน แสดงว่าท่านระบุที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกและส่งใหม่อีกครั้ง

※ข้อมูลที่ระบุจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากการตอบข้อสงสัยของท่าน

บนสุดของหน้า