ติดต่อ

ส่งข้อสอบถามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะได้ที่สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮาโกดาเตะ กรุณาเขียนข้อซักถามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน คำตอบของเราจะเขียนเป็นภาษาเดียวกับที่คุณใช้ เราจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะวันธรรมดาโดยเว้นวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันสิ้นปีและวันหยุดช่วงปีใหม่

ข้อมูลที่ระบุจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากการตอบข้อสงสัยของท่าน


ข้อควรระวัง!

  1. ช่องที่มีเครื่องหมาย * นั้นต้องระบุ กรุณาระบุให้ครบ
  2. แตะ (คลิก) ที่ปุ่มส่งในหน้าถัดไปเพื่อส่งข้อสอบถามของท่าน เมื่อส่งแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับถึงท่านโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ได้รับมัน แสดงว่าท่านระบุที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกและส่งใหม่อีกครั้ง
  3. พึงระลึกว่าหากท่านใช้งานอีเมลโทรศัพท์มือถือหรือบัญชีฟรี (Gmail, Yahoo! Mail ฯลฯ) มีความเป็นไปได้ที่อีเมลตอบกลับอัตโนมัติจะไม่ถูกส่งเข้ากล่องข้อความเนื่องจากการตั้งค่าเช่นการตั้งค่าอีเมลขยะ
Inquiry

Limited to 1000 characters

Name
Age
Country / Town of residence

Country

Town

Email Address
บนสุดของหน้า