Bangunan Bersejarah
Bangunan unik dipengaruhi barat, yang berumur lebih daripada seratus tahun, dan bangunan Jepun tradisional masih berdiri hingga hari ini.